Design en onderzoekscyclus

Bij Project Based Learning staat onderzoekend leren centraal, waarbij de leerlingen werken vanuit een onderzoeksvraag (Driving Question) en een ontwerpopdracht.

“Hierbij komt een scala aan talenten van leerlingen boven drijven. Deze manier van werken draagt bij aan de ontwikkeling van verschillende vaardigheden zoals observeren, systematisch gegevens verzamelen, ordenen, interpreteren, het ontwikkelen van ideeën en het bedenken van creatieve oplossingen.”
(Uit ‘Leidraad Onderzoekend en Ontwerpend Leren’, Wetenschapsknooppunt ZH)

Om vanuit een probleem/vraag/behoefte via het uitwerken van verschillende ideeën te komen tot een geschikte oplossing volgen we verschillende stappen, het zogenaamde ontwerpproces. Op het Isendoorn College maken we hierbij gebruik van onze eigen Ontwerpcyclus/Design Cycle.

Deze cyclus bestaat in de basis uit vier onderdelen:

  • onderzoeken,
  • plannen,
  • creëren en
  • evalueren

De cyclus is zo ontworpen dat ieder project deze onderdelen naar eigen behoefte kan invullen. De vier vaste onderdelen zorgen voor herkenning bij de leerlingen. Daarnaast geeft dit ontwerp de mogelijkheid voor projecten om de cyclus naar eigen wens in te vullen en/of desgewenst bepaalde accenten te leggen.

Na het afronden van elk van de vier onderdelen volgt er een groen licht moment. Groepen die een onderdeel succesvol afronden krijgen daarvoor een sticker. De leerlingen plakken de deze sticker op hun gezamenlijke procesmap en deze dient daarmee als een bevestiging en een beloning voor het afgeronde onderdeel. Docenten kunnen hiermee in één oogopslag zien waar de leerlingen zich in het proces bevinden en welke onderdelen al zijn afgerond.

You can’t let your failures define you. You have to let your failures teach you. - Barack Obama