PBL op het Isendoorn

“de wereld in de school en de school in de wereld”

In de visie van het Isendoorn College op goed onderwijs staan een aantal waarden en idealen centraal:

  • Onze leerlingen leren leren: zij doen de kennis en vaardigheden op die nodig zijn voor hun toekomst;
  • Onze leerlingen leren leven (persoonlijke ontwikkeling, eigen kracht en talenten, leren van elkaar);
  • Onze leerlingen leren kiezen (ethisch besef, zelfkennis, waardering en verantwoordelijkheidsgevoel voor zichzelf, anderen en de wereld, solidariteit)

Deze kernwaarden komen allemaal terug in Project Basic Learning, tijdens de PBL-uren én in de vakles. Met PBL maken we ons onderwijs betekenisvoller, helpen we de leerlingen zich persoonlijk te ontwikkelen en creëren we meer samenhang.

PBL vertrekt vanuit een daadwerkelijk probleem dat moet worden opgelost. Dit kan een probleem op wereldschaal zijn, maar liever nog een lokaal probleem of zelfs in dienst van een organisatie of bedrijf uit de regio. Tijdens een PBL project lopen de leerlingen acht stappen door:

A little consideration, a little thought for others, makes all the difference.  – Eeyore