Onderwijs van de toekomst

Het verwerven van kennis en inzicht, nodig om de wereld om ons heen te begrijpen is het fundament van goed onderwijs. Een goede voorbereiding op de toekomst, op leven en werken in de 21e eeuw, vraagt daarnaast om het goed leren toepassen van deze kennis en inzichten, om meer samenhang tussen verschillende vakgebieden, maar ook om meer aandacht voor de persoonsontwikkeling van leerlingen. Vaardigheden als kritisch, probleemoplossend en creatief denken en handelen, goed kunnen communiceren en samenwerken, digitale geletterdheid, informatie kunnen zoeken, selecteren én interpreteren worden steeds belangrijker in een wereld die snel verandert en waarin technologische ontwikkelingen elkaar snel opvolgen.

Onderwijs is het paspoort voor de toekomst,
want morgen behoort aan diegene die zich er vandaag op voorbereidt. – Malcolm X