Wat is PBL?

Als je weet wáárom je iets leert en wat je er mee kunt spreekt het je veel meer aan, ben je gemotiveerder om aan de slag te gaan en is de leeropbrengst dus groter. Bij betekenisvol onderwijs gaat het erom dat je leerlingen laat ervaren dat dat wat ze leren op school hen helpt bij het vinden van antwoorden op echte vragen en problemen die in de samenleving spelen.

Een didactisch model die op het voorgezet onderwijs steeds meer aandacht krijgt is Project Based Learning. Bij deze vorm van actief leren gaan leerlingen aan de slag met betekenisvolle projecten waarbij een “real world problem”, een (complexe) vraag uit de samenleving, centraal staat en moet worden opgelost. Dit kan een probleem op wereldschaal zijn, maar liever nog een lokaal probleem of zelfs in dienst van een organisatie of bedrijf uit de regio.

Leerlingen worden hierbij uitgedaagd om kritisch, probleemoplossend en creatief te leren denken. Ze verwerven zo niet alleen kennis en inzichten, maar leren ook waarom ze dit leren en hoe ze het kunnen inzetten. Tijdens een PBL project lopen de leerlingen verschillende stappen door, vergelijkbaar met werkzaamheden die zij later in hun carrière tegen komen.

Waarom PBL?

In de visie van het Isendoorn College op goed onderwijs staan een aantal waarden en idealen centraal:

  • Onze leerlingen leren leren: zij doen de kennis en vaardigheden op die nodig zijn voor hun toekomst;
  • Onze leerlingen leren leven (persoonlijke ontwikkeling, eigen kracht en talenten, leren van elkaar);
  • Onze leerlingen leren kiezen (ethisch besef, zelfkennis, waardering en verantwoordelijkheidsgevoel voor zichzelf, anderen en de wereld, solidariteit)

Deze kernwaarden komen allemaal terug in Project Basic Learning, tijdens de PBL-uren én in de vakles. Met PBL maken we ons onderwijs betekenisvoller, helpen we de leerlingen zich persoonlijk te ontwikkelen en creëren we meer samenhang.

De 8 PBL onderdelen

Klik op de bollen voor een korte uitleg per PBL onderdeel en voor downloads van werkvormen en templates/formulieren.

Toekomstgericht onderwijs
op het Isendoorn!