PBL Leerjaar 3:

Wat is PBL?

Als je weet wáárom je iets leert en wat je er mee kunt spreekt het je veel meer aan, ben je gemotiveerder om aan de slag te gaan en is de leeropbrengst dus groter. Bij betekenisvol onderwijs gaat het erom dat je leerlingen laat ervaren dat dat wat ze leren op school hen helpt bij het vinden van antwoorden op echte vragen en problemen die in de samenleving spelen.

Een didactisch model die op het voorgezet onderwijs steeds meer aandacht krijgt is Project Based Learning. Bij deze vorm van actief leren gaan leerlingen aan de slag met betekenisvolle projecten waarbij een “real world problem”, een (complexe) vraag uit de samenleving, centraal staat en moet worden opgelost. Dit kan een probleem op wereldschaal zijn, maar liever nog een lokaal probleem of zelfs in dienst van een organisatie of bedrijf uit de regio.

Leerlingen worden hierbij uitgedaagd om kritisch, probleemoplossend en creatief te leren denken. Ze verwerven zo niet alleen kennis en inzichten, maar leren ook waarom ze dit leren en hoe ze het kunnen inzetten. Tijdens een PBL project lopen de leerlingen verschillende stappen door, vergelijkbaar met werkzaamheden die zij later in hun carrière tegen komen.